પડઘો

જાણું છું મધુર તારા ટહુકામાં,નથી કોઈ સુખ,

ચણનો છે  ભંડાર, નથી આ દુખ કોઈ ભૂખનું .

નથી ટહુકો આ પેટનો,દર્દ છે આ દુખી દિલનું!

નહીં પડઘો દેતું હોય, સાથી તુજ ખાલી દિલનું.

ડૉ. ભરત મકવાણા ‘મિત્ર’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: