ભગવાનને ચેતવણી……

ભેદભાવ વ્હાલા દવલા નો,

જોયો જેટલો તારા દરબારમાં,

નથી જોયો તેટલો જુલમ મેં,

આ પૃથ્વી પર કોઈ આલમમાં.

બહાર આવ પ્રભુ અમારી વચે.

સહિષ્ણ થઈજા સમય છે હજી,

નહીતો અસ્તિત્વ સાબિત કરવા

હશે વિગ્નાપન તારી અખબાર માં!

ડૉ. ભરત મકવાણા ‘‘મિત્ર’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: