‘ધ સન્ડે ઇન્ડિયન’ ના આ અંક મા પ્રસિદ્ધ થયેલ મારી લઘુ વાર્તા..

1 ટીકા (+add yours?)

 1. pramath
  જૂન 06, 2012 @ 16:00:15

  મારા એક ખાસ મિત્રના દાયકાઓના સંસાર છતાં એની મા વહુને “નભાઈ” કહીને મહેણાં મારતાં.
  મેં એમને ત્રણેક વાર રોકેલાં પણ ખરાં. “તું ચાંપલો થા મા!” એવો જવાબ દરવખતે મળતો.
  એક વાર બધાં બેઠેલાં અને ફરીથી એમણે અસ્ત્ર ઉગામ્યું.
  જેવું “નભાઈ” કહ્યું કે મેં કહ્યું: “માસી, મહેરબાની કરીને હવે ભાભીને ’નભાઈ’ ન કહેશો. જો વેવાઈ સાંભળી ગયા તો જતે જીવ મારા દોસ્તનો સાળો ઊભો કરશે અને મારા દોસ્તને પાળવા-પોષવા ગળે બાંધતા જશે.” 🙂 🙂
  “ફટ્‍ મૂવા નપાવટ! બેશરમ! માસીની દેખતાં આવું બોલે છે?!” મારી ઉપર ગુસ્સો તો કરી લીધો પણ જીવનભર ભાભીને શાંતિ થઈ ગઈ! હવે મોંમાં “નભાઈ” શબ્દ આવે તો છે પણ ડોસીથી અને ભાભીથી ફસ્સ્સ્સ કરતું હસી પડાય છે!

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: